Dale Carnegie cytat o sukcesie w sprzedaży

Tani hosting


Dale Carnegie cytat o sukcesie w sprzedaży

Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie.

Dale Carnegie
Podobne wpisy:

Dale Carnegie epitafium na jego grobie
Tu spoczywa ten, który wiedział, jak zgromadzić wokół siebie zdolniejszych niż on sam. Epitafium...
Dale Carnegie cytat o wywieraniu wpływu
Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić....
T. Harv Eker cytat o łatwym i o trudnym życiu
Jeśli jesteś gotów robić to, co łatwe, życie będzie trudne, ale jeśli jesteś gotów robić to, co trudne, życie będzie łatwe....
T. Harv Eker cytat o nauce sukcesu
Sukcesu można się nauczyć. Możesz się nauczyć, jak odnieść sukces w każdej dziedzinie. Jeśli chcesz zostać świetnym...
T. Harv Eker cytat o motywacji do zdobywania pieniędzy
Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla Ciebie źródła, takiego jak lęk, złość,...